Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Termoodporne

Polimal 104

do sklepu

Zastosowanie

Polimal® 104 zalecany jest do produkcji laminatów poliestrowo szklanych i polimerobetonów.

 

Charakterystyka żywicy

Polimal® 104 jest nienasyconą żywicą poliestrową, ortoftalową z niskim szczytem termicznym podczas utwardzania oraz małym skurczem polimeryzacyjnym.

Zalety stosowania żywicy:

– pozwala wprowadzić dużą ilość wypełniacza,

– łatwiejsze mieszanie i wylewanie,

– bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy (odporność termiczna, twardość)

Typowe parametry Polimal 104

Parametr badany/norma Jedn. Wartość
Lepkość, (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPa s 300-400
Czas żelowania (w 25°C)

wg. PN-EN ISO 2535:

min 14-24
Temperatura max.

wg. DIN 16945

ºC 160
Liczba kwasowa Mg KOH/g max 25
Wytrzymałość na ściskanie

wg. PN-EN ISO 604:2004

MPa 120
Naprężenie przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

MPa 70
Moduł sprężystości przy zginaniu

wg. PN-EN ISO 178:2003

MPa 3600
Udarność

wg. PN-EN ISO 179-1:2004

kJ/m2 10
Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

% 3,6
Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)

wg. PN-EN ISO 75-1:2004

wg. PN-EN ISO 75-2:2004

ºC min 93

Twardość metodą Barcola

ASTM-D 2583-95

°B 43
Okres gwarancji miesięcy 6

czas żelowania: z: 1,1 % MEKP (np.Luperox K-1)

1,0 % przyspieszacza Co 1 %

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 1,2 –1,5 utwardzacza MEKP oraz 1,5-2 % przyśpieszcza kobaltowego 1 % (zależnie od warunków przetwórstwa).

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

do sklepu

Dodatki

Dodatki – maty, tkaniny, przyśpieszacze, utwardzacze

do sklepu

UTWARDZACZE

Luperox K-1: średnioreaktywny MEKP (nadtlenek metyloetyloketonu). Standardowy utwardzacz ogólnego stosowania w temperaturze pokojowej z użyciem przyśpieszacza kobaltowego. Niska zawartość nadtlenku wodoru powoduje, że Luperox K1  jest idealny do utwardzania warstw żelkotowych. Odpowiednik Butanoxu M50.

Metox-50W: odpowiednik Luperoxu K-1.

Luperox K-3: nadtlenek acetyloacetonu do stosowania w temperaturze pokojowej z użyciem przyśpieszacza kobaltowego. Skraca czas od rozpoczęcia żelowania do utwardzenia podnosząc jednak szczyt termiczny. Zalecany do stosowania w okresie niskich temperatur. Nie zalecany do żelkotów i żywic winyloestrowych.

Luperox K-12: wysokoreaktywny utwardzacz MEKP do stosowania z żywicami winyloestrowymi. Eliminuje konieczność stosowania dwuskładnikowego układu utwardzającego MEKP/DMA. Dłuższy czas żelowania.

Luperox K-10: bardziej reaktywna wersja Luperoxu K-1. Skraca czas żelowania i utwardzania podnosząc szczyt termiczny.

Betox -50PC: nadtlenek benzoilu do stosowania z żywicami zawierającymi przyspieszacz aminowy. Stosowany w produkcji szpachli.

Przyspieszacze kobaltowe – związki zwiększające szybkość żelowania i utwardzania poliestrów i kontrolę procesu. Dostępne w stężeniu 1% i 10%.

Promotor – dimetyloanilina (DMA) stosowana jako dodatkowy składnik układu utwardzającego w przypadkach żywic niskoreaktywnych, np. winyloestrowych.

do sklepu

Pasty polerskie

przeznaczone do usuwania rys, nierówności i zmatowień powstałych na skutek złego odformowania. Dostępne w gramaturach 50, 100, 150. Nie zawierają silikonu.

do sklepu

Woski rozdzielcze

ułatwiające rozformowanie wyrobów. Produkowane na bazie czystego wosku Carnauba z dodatkiem spoiw i dodatków ułatwiających rozprowadzanie. Przy prawidłowym nakładaniu tworzą trwałą powłokę umożliwiającą wielokrotne rozformowanie bez konieczności regeneracji warstwy.

więcej

Alkohol poliwinylowy

Środek rozdzielczy stosowany w wyrobach nie wymagających wysokiego połysku powierzchni.

więcej

Żelkoty

Żelkoty

do sklepu

Produkty z nienasyconych żywic poliestrowych w zdecydowanej wiekszości posiadają powłokę żelkotową. To ona właśnie w znacznym stopniu wpływa na jakość produktu finalnego. Żelkot — jego jakość — decyduje o estetyce produktu zarówno w momencie zakupu, jak i w okresie jego użytkowania. Odporność żelkotu na starzenie, czynniki atmosferyczne i agresywne, trwałość na zarysowania, uderzenia, uszkodzenia mechaniczne w istotny sposób decydują o trwałości produktu. Nie wolno również zapominać o ochronnej roli żelkotu, który musi zabezpieczać laminat, sztuczny marmur, itp. przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku laminatów, gdzie przenikania wilgoci lub mediów agresywnych chemicznie w głąb laminatu wzdłuż włókien szklanych prowadzi w szybkim tempie do zniszczenia laminatu.

Rola warstwy żelkotowej
 • maskuje wzór laminatu, tworzy estetyczną powierzchnię (żelkot kolorowy, biały)
 • pogłębia wzór, strukturę powierzchni produktu (żelkot transparentny)
 • nadaje powierzchni twardość
 • chroni przed wnikaniem wilgoci, wody, chemikaliów, oparów
 • nadaje powierzchni gładź i połysk
 • tworzy powierzchnię łatwo zmywalną.
Ortoftalowe

do sklepu

Ortoftalowe — sprawdzają się dobrze w wyrobach nie narażonych na intensywne warunki eksploatacji. Żelkoty kolorowe ortoftalowe Sarzyny są wystarczajaco trwałe, aby można je było stosować powszechnie. Przy stosowaniu białych żelkotów ortoftalowych należy liczyć sie z naturalnym zjawiskiem żółknięcia powłoki w wyniku działania promieniowania UV — słonecznego, żarówek neonowych Sugerujemy stosowanie w produktach o przewidywanym okresie użytkowania ponad jeden rok żelkotów białych wyższej klasy (patrz: niżej).

Izoftalowe

do sklepu

Posiadają wiekszą odporność na starzenie i wyższe parametry wytrzymałościowe. Z wyżej przedstawionych powodów jest to szczególnie istotne w przypadku żelkotów białych, które w tej grupie zdecydowanie wolniej ulegają żółknięciu niż ortoftalowe

Izo NPG

do sklepu

Produkty te charakteryzują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, starzeniowe, czynniki agresywne, wysokimi parametrami mechanicznymi. Szczególnie zalecamy stosowanie żelkotów białych, oraz transparentnych z grupy izo NPG ze względu na odporność tych żelkotów na żółknięcie. Właśnie ten czynnik czyni zasadnym oferowanie żelkotów białych o ustalonym, zdefiniowanym odcieniu bieli.

Samogasnace

Żywice samogasnące – Polimal ® 1608, Polimal ® 1602, Polimal ® VE 11M

do sklepu

Zastosowanie

Żywica Polimal 1608 PS przeznaczona jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych o obniżonej palności i dymieniu.

 

Charakterystyka żywicy

Polimal 1608 PS to żywica konstrukcyjna przyspieszona na bazie DCPD o obniżonej palności i emisji dymów.

Jest kompozycją żywiczną zawierającą wyselekcjonowane wypełniacze, które nadają produktowi właściwości uniepalniające, przy zachowaniu stosunkowo dobrych parametrów przetwórczych: niewysoką lepkość, krótki czas żelowania i utwardzania, niski szczyt termiczny, dobrą mieszalność.

Certyfikowana przez CNBOP i CNTK.

Typowe parametry Polimal 1608 PS

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość,Brookfield; w 25°C

wg DIN 53015

mPa s

500÷1300

Czas żelowania, w 25°C

wg ISO 2535

min

7÷20

Zawartość części lotnych

 

%

19

Wytrzymałość na zginanie
wg PN-EN ISO 178:2003

MPa

60

Moduł przy zginaniu
wg. PN-EN ISO 178:2003

MPa

7000

Strzałka ugięcia przy złamaniu
wg PN-EN ISO 178:2003

mm

1,5

Naprężenie zrywające
wg PN-EN ISO 527-1:1998, 527-2:1998

MPa

40

Moduł przy rozciąganiu
wg PN-EN ISO 527-1:1998, 527-2:1998

MPa

7000

Wydłużenie względne przy zerwaniu
wg PN-EN ISO 527-1:1998, 527-2:1998

%

0,75

Wytrzymałość przy ściskaniu
wg PN-EN ISO 604:2004

MPa

115

Udarność
wg PN-EN ISO 179-1:2004

kJ/m2

2,5

Temp.ugięcia pod obciążeniem (HDT)
wg PN-EN 75-1:2004, 75-2:2004

°C

100

Twardość wg. Barcola
wg ASTMD 2583-95:2001

°B

55

Okres gwarancji

 

miesięcy

3

czas żelowania:
2% MEKP średnioaktywnego [Luperox® K-1]

badania mechaniczne:
po dotwardzeniu 2 godziny w 80 °C

Żelkoty uniepalnione

do sklepu

Dla laminatów poliestrowo-szklanych o ograniczonej palności i emisji dymów przeznaczone są żelkoty kolorowe wykonane na bazie Polimalu GE 1608.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Przed zastosowaniem żywicę wymieszać. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując na 1kg żywicy: 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1 zmniejszając ilość utwardzacza (korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy).

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji  Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Elastyczne

Żywice elastyczne – Polimal ® 150

do sklepu

Żywica Polimal ® 150 stosowany jako dodatek “uelastyczniający” do żywic sztywnych, konstrukcyjnych, w celu uelastycznienia laminatów poliestrowo-szklanych i uzyskania większej udarności i wyższego wydłużenia przy zerwaniu.

Charakterystyka żywicy

Żywica Polimal ® 150 jest to żywicea ortoftalowa, elastyczna, niskoreaktywna, o dużym wydłużeniu przy rozciąganiu. Posiada niewielki skurcz polimeryzacyjny. Produkt posiada pozytywną ocenę pod względem zdrowotnym (Atest Państwowego Zakładu Higieny nr 1/B-846/94) i jest przeznaczony do budownictwa i wytwarzania różnorodnych wyrobów.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, w pn. 1 kg żywicy: przyspieszacz kobaltowy 1% Co w ilości 4-25 ml oraz 20 ml utwardzacza MEKP (np. Luperox ® K-1. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza (korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy), można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

do sklepu

Figury ogrodowe, polimerobeton

Figury ogrodowe Polimal 144-01
polimerobeton – Polimal 106

do sklepu

Żywica Polimal ® 106 zalecana jest do produkcji polimerobetonów.

Charakterystyka żywicy

Polimal ® 106 to żywica ortoftalowa neutralna, o dobrej trwałości. Charakteryzuje się dużą reaktywnością, co umożliwia szybkie utwardzenie żywicy przy zachowaniu stosunkowo długiego czasu żelowania.

Produkty z tej żywicy posiadają wysoką sztywność, twardość i wytrzymałość termiczną.

Zalety stosowania
 • dobra mieszalność i zawieszalność wypełniaczy mineralnych w żywicy
 • bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy
 • dobre cechy przetwórcze.
Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując w przeliczeniu na 1kg żywicy: – przyspieszacz kobaltowy 1%Co w ilości 4-25 ml oraz 10-20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1

Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza ( w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

do sklepu

Wanny akrylowe

Wanny akrylowe – Polimal 109 AWTP

do sklepu

Polimal 109 zalecany jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, zwłaszcza wielkowymiarowych, sztywnych, metodą ręczną.

Charakterystyka żywicy

Polimal 109 to żywica ogólnego stosowania, konstrukcyjna, ortoftalowa, sztywna.

Zalety

 • dobre parametry wytrzymałościowe po utwardzeniu uzyskuje się suchą powierzchnię
  o dużej twardości,
 • charakteryzują się stosunkowo niskim skurczem polimeryzacyjnym,
 • dużą sztywnością i twardością wyrobu.
 • umożliwia to stosowanie żywic do produkcji form poliestrowo-szklanych.

Dostępne wersje:

– Polimal 109 A – o niskiej emisji styrenu,

– Polimal 109-32 K– o niższej lepkości,

Typowe parametry Polimal 109.

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPas

550 – 750

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

Min

15-35

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

110

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

62

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

4100

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527.

%

1,7

Udarność, min.

wg. ISO 179

kJ/m2

7,4

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

60

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

45

Okres gwarancji

miesięcy

6

czas żelowania :0.4 % przyspieszacza kobaltowego 1%Co

2,0 % MEKP średnio reaktywnego [Luperox® K-1]

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania.

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy

posiadającej temp. powyżej 15°C. Polimal 109A

w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych

mieszać przed zastosowaniem.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, na 1kg żywicy: przyspieszacz kobaltowy 1% Co w ilości 4-25 ml, oraz 20 ml utwardzacza MEKP (np. Metox 50W, Luperox K-1).

Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

do sklepu

Galanteryjne, transparentne

Żywice galanteryjne – Polimal ® 103-1

do sklepu

Polimal 103-1 to nowa żywica zalecana do produkcji galanterii odzieżowej oraz odlewów i laminatów przeświecających, przeźroczystych.

Charakterystyka żywicy

Polimal 103-1 to żywica średnioelastyczyna.
Podstawową cechą żywic jest duża przezroczystość i „czystość” barwy. Żywica charakteryzują się stosunkowo łagodnym przebiegiem utwardzania. Polimal 103-1 jest żywicą niskolepką.

Zalety stosowania:

– dobre parametry wytrzymałościowe,

– stosunkowo niskim skurcz,

– pewna elastyczność, sprężystość,

– stosunkowo duża odporność nauderzenia.

Typowe parametry Polimal 103-1

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg.DIN 53015

mPa s

300-400

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

min

6-15

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

100

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

68

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

3800

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

2,5

Udarność, min.

wg. ISO 179

kJ/m2

12

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

55

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

38

Okres gwarancji

miesięcy

6

*czas żelowania :

– z 0.4% przyspieszacza kobaltowego 1%Co ,
– i 2% (MEKP)- Luperox® K-1

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25°C.

Warunki przetwarzania

 Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C.
Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, w p.n. 1kg żywicy: przyspieszacz
kobaltowy 1% Co w ilości 2 – 5 ml i 20 ml utwardzacza, np. MEKP np. Luperox K-1.
Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.).
Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można wydłużyć czas utwardzania i obniżyć szczyt temperaturowy.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna”S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

do sklepu

Marmuropodobne

Żywice marmuropodobne

– Polimal ® 109-32

do sklepu

Żywica Polimal® 109-32 K to żywica zalecana do produkcji wyrobów marmuropodobnych, polimerobetonów oraz laminatów.

Charakterystyka żywicy

Polimal® 109-32 K jest żywicą poliestrową, ortoftalową, neutralną. Produkt odpowiada wymaganiom higienicznym i przeznaczony może być do wytwarzania różnorodnych wyrobów stosowanych w budownictwie, gospodarstwie domowym, przemyśle — atest Państwowego Zakładu Higieny HK/B/2217/01/98.

Zalety stosowania

– pozwala wprowadzić dużą ilość wypełniacza

– łatwiejsze mieszanie i wylewanie,

– bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy

Dostępne wersje
 • Polimal® 109-32 K — żywica bazowa,
 • Polimal® 109-32 RPyK — podwójnie przyspieszona
Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

do sklepu

Chemoodporne, termoodporne

Żywice o podwyższonej odporności termicznej – Polimal VE 2 MM

do sklepu

Żywica Polimal® VE-2MM zalecana jest do produkcji chemoodpornych laminatów, form, chemoodpornych polimerobetonów i innych.

Charakterystyka żywicy

Polimal® VE-2MM jest żywicą winyloestrową, przeznaczoną do wyrobów, od których wymagana jest duża chemoodporność. Produkty wykonane z tej żywicy zachowują wysokie parametry wytrzymałościowe przy długotrwałym kontakcie ze środowiskiem agresywnym.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Standardowy układ utwardzający na 1 kg żywicy: 6 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1% oraz 12 ml przyspieszacza aminowego DMA-10 oraz 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox® K-1. W niekorzystnych warunkach przetwarzania (niska temperatura, duża wilgotność) korzystniejsze jest stosowanie aminowego układu utwardzającego:

– 1-3% przyspieszacza DMA-10

– 1-3% nadtlenku dibenzoilu 50% np. Luperox® ANS-50.

do sklepu