Elastyczne

Żywice elastyczne – Polimal ® 150

do sklepu

Żywica Polimal ® 150 stosowany jako dodatek “uelastyczniający” do żywic sztywnych, konstrukcyjnych, w celu uelastycznienia laminatów poliestrowo-szklanych i uzyskania większej udarności i wyższego wydłużenia przy zerwaniu.

Charakterystyka żywicy

Żywica Polimal ® 150 jest to żywicea ortoftalowa, elastyczna, niskoreaktywna, o dużym wydłużeniu przy rozciąganiu. Posiada niewielki skurcz polimeryzacyjny. Produkt posiada pozytywną ocenę pod względem zdrowotnym (Atest Państwowego Zakładu Higieny nr 1/B-846/94) i jest przeznaczony do budownictwa i wytwarzania różnorodnych wyrobów.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, w pn. 1 kg żywicy: przyspieszacz kobaltowy 1% Co w ilości 4-25 ml oraz 20 ml utwardzacza MEKP (np. Luperox ® K-1. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza (korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy), można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

do sklepu