Galanteryjne, transparentne

Żywice galanteryjne – Polimal ® 103-1

do sklepu

Polimal 103-1 to nowa żywica zalecana do produkcji galanterii odzieżowej oraz odlewów i laminatów przeświecających, przeźroczystych.

Charakterystyka żywicy

Polimal 103-1 to żywica średnioelastyczyna.
Podstawową cechą żywic jest duża przezroczystość i „czystość” barwy. Żywica charakteryzują się stosunkowo łagodnym przebiegiem utwardzania. Polimal 103-1 jest żywicą niskolepką.

Zalety stosowania:

– dobre parametry wytrzymałościowe,

– stosunkowo niskim skurcz,

– pewna elastyczność, sprężystość,

– stosunkowo duża odporność nauderzenia.

Typowe parametry Polimal 103-1

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg.DIN 53015

mPa s

300-400

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

min

6-15

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

100

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

68

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

3800

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

2,5

Udarność, min.

wg. ISO 179

kJ/m2

12

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

55

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

38

Okres gwarancji

miesięcy

6

*czas żelowania :

– z 0.4% przyspieszacza kobaltowego 1%Co ,
– i 2% (MEKP)- Luperox® K-1

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25°C.

Warunki przetwarzania

 Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C.
Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, w p.n. 1kg żywicy: przyspieszacz
kobaltowy 1% Co w ilości 2 – 5 ml i 20 ml utwardzacza, np. MEKP np. Luperox K-1.
Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.).
Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można wydłużyć czas utwardzania i obniżyć szczyt temperaturowy.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna”S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

do sklepu