Termoodporne

Polimal 104

do sklepu

Zastosowanie

Polimal® 104 zalecany jest do produkcji laminatów poliestrowo szklanych i polimerobetonów.

 

Charakterystyka żywicy

Polimal® 104 jest nienasyconą żywicą poliestrową, ortoftalową z niskim szczytem termicznym podczas utwardzania oraz małym skurczem polimeryzacyjnym.

Zalety stosowania żywicy:

– pozwala wprowadzić dużą ilość wypełniacza,

– łatwiejsze mieszanie i wylewanie,

– bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy (odporność termiczna, twardość)

Typowe parametry Polimal 104

Parametr badany/norma Jedn. Wartość
Lepkość, (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPa s 300-400
Czas żelowania (w 25°C)

wg. PN-EN ISO 2535:

min 14-24
Temperatura max.

wg. DIN 16945

ºC 160
Liczba kwasowa Mg KOH/g max 25
Wytrzymałość na ściskanie

wg. PN-EN ISO 604:2004

MPa 120
Naprężenie przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

MPa 70
Moduł sprężystości przy zginaniu

wg. PN-EN ISO 178:2003

MPa 3600
Udarność

wg. PN-EN ISO 179-1:2004

kJ/m2 10
Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1:1998

wg. PN-EN ISO 527-2:1998

% 3,6
Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)

wg. PN-EN ISO 75-1:2004

wg. PN-EN ISO 75-2:2004

ºC min 93

Twardość metodą Barcola

ASTM-D 2583-95

°B 43
Okres gwarancji miesięcy 6

czas żelowania: z: 1,1 % MEKP (np.Luperox K-1)

1,0 % przyspieszacza Co 1 %

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 1,2 –1,5 utwardzacza MEKP oraz 1,5-2 % przyśpieszcza kobaltowego 1 % (zależnie od warunków przetwórstwa).

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

do sklepu