Wanny akrylowe

Wanny akrylowe – Polimal 109 AWTP

do sklepu

Polimal 109 zalecany jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, zwłaszcza wielkowymiarowych, sztywnych, metodą ręczną.

Charakterystyka żywicy

Polimal 109 to żywica ogólnego stosowania, konstrukcyjna, ortoftalowa, sztywna.

Zalety

  • dobre parametry wytrzymałościowe po utwardzeniu uzyskuje się suchą powierzchnię
    o dużej twardości,
  • charakteryzują się stosunkowo niskim skurczem polimeryzacyjnym,
  • dużą sztywnością i twardością wyrobu.
  • umożliwia to stosowanie żywic do produkcji form poliestrowo-szklanych.

Dostępne wersje:

– Polimal 109 A – o niskiej emisji styrenu,

– Polimal 109-32 K– o niższej lepkości,

Typowe parametry Polimal 109.

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPas

550 – 750

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

Min

15-35

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

110

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

62

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

4100

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527.

%

1,7

Udarność, min.

wg. ISO 179

kJ/m2

7,4

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

60

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

45

Okres gwarancji

miesięcy

6

czas żelowania :0.4 % przyspieszacza kobaltowego 1%Co

2,0 % MEKP średnio reaktywnego [Luperox® K-1]

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania.

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy

posiadającej temp. powyżej 15°C. Polimal 109A

w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych

mieszać przed zastosowaniem.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, na 1kg żywicy: przyspieszacz kobaltowy 1% Co w ilości 4-25 ml, oraz 20 ml utwardzacza MEKP (np. Metox 50W, Luperox K-1).

Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

do sklepu